Історія

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту (до квітня 2000 р. – кафедра економічної географії) ЧНУ імені Юрія Федьковича – одна з базових випускних кафедр географічного факультету – утворена в університеті з жовтня 1940 року. Біля її витоків та становлення стояли таки визначні вчені як: доц. В.І.Ваньков, проф. А.С.Синявський, проф. Б.Вишневський, проф. В.В.Онікієнко, проф. Н.Г.Ігнатенко, проф. Я.І.Жупанський, проф. М.П. Крачило, проф. А.Й.Швиденко. Нинішній завідувач кафедри – д.г.н., проф. В.П.Руденко очолює кафедру з 1990 року.

Спочатку заснування кафедри особливу увагу приділено вивченню галузевої структури та розміщенню господарства Чернівецької області. Після організації постійно діючої комплексної експедиції з вивчення природи та господарства Карпат і Прикарпаття, поліпшилися можливості для науково-дослідної роботи – економіко-географічні проблеми, пов’язані з розробленням та науковим обґрунтуванням розміщення й перспективного розвитку продуктивних сил Карпатських гір і Прикарпаття. Постійно розроблялися також питання населення і розселення (Т.К.Дагаєва, В.А.Бутковський), географії промисловості (М.Г.Ігнатенко, Я.І.Жупанський), сільського господарства (Е.О.Медведкова, М.С.Бінчева, А.Т.Дарова), виробничо-територіальних комплексів і регіональних проблем областей Карпатського і Подільського регіонів (В.В.Онікієнко, В.А.Руфін, Я.І.Бондаренко, М.В.Курилюк). З 70-х років активно почалося вивчення проблем будівельної індустрії (Й.А.Бурка, З.О.Манів), сфери обслуговування (Е.І.Калмуцька), туризму (М.П.Крачило).

На кафедрі вперше в Україні розроблено методику картографічного моделювання виробничо-територіальних комплексів (Я.І.Жупанський, С.І.Копчак). Складено атлас господарського комплексу Чернівецької області (Я.І Жупанський, В.О.Джаман та ін.). Також уперше в Україні започатковано новий напрям досліджень – економічне оцінювання природно-ресурсного потенціалу (В.П.Руденко, М.Г.Ігнатенко).

Чимало випускників кафедри економічної географії досягли визнання серед науковців. Академіком Академії наук вищої школи, Української екологічної АН, дійсним членом Наукового товариства ім. Т.Шевченка обрано Я.І.Жупанського, академіками Української екологічної АН обрано – В.П.Руденка, М.Г.Ігнатенка. Я.Я.Андрусяку надане почесне звання «Заслужений працівник культури України». По-особливому пишаються факультет і кафедра своїм краянином, буковинським соловейком, народним артистом України Назарієм Яремчуком.

У складі кафедри функціонували навчальні та навчально-дослідні лабораторії: комплексного природокористування й охорони природних ресурсів Українських Карпат і Прикарпаття, картографічна, оцінки природно-ресурсного потенціалу. З 1960 р. відновлено аспірантуру. 5 працівників (В.О. Джаман, М.В. Жук, Я.І. Жупанський, М.Г. Ігнатенко, В.П. Руденко), 7 випускників (М.О. Джаман, О.В. Краснопольський, Л.Ц. Масловська, К.М. Місевич, С.М. Писаренко, М.Д. Романюк, О.І. Хомра) кафедри, захистили докторські дисертації, більше 25 працівників і випускників кафедри захистили кандидатські дисертації.

З 2000 року по даний час викладачами кафедри захищено одну докторську дисертацію (Жук М.В.), 14 кандидатських дисертацій: В.С.Грицку, Ж.І.Бучко, М.В.Цепенда, Н.П.Веприк, Т.В.Соловей, О.І.Чернюх, В.Й.Бурка, Г.Я.Круль, О.С. Чубрей, К.П. Наконечний, М.О. Ячнюк, М.М. Цепенда, Г.В. Григорьєва, Т.В. Ємчук.

Професори кафедри – В.П.Руденко, А.Й.Швиденко (помер у лютому 2005 р.) були та є членами спеціалізованих вчених рад у Києві, Чернівцях, Львові. За їх зусиль у тому числі з 1 вересня 2001 р. вперше за всю історію географічного факультету у ЧНУ ім. Ю.Федьковича відкрита кандидатська спеціалізована вчена рада за двома спеціальностями: 11.00.01 та 11.00.11. (з лютого 2005 р. – замість спеціальності 11.00.01 запроваджена спеціальність 11.00.02 – економічна та соціальна географія). З грудня 2001 р. у ЧНУ ім. Ю.Федьковича поряд з аспірантурою та докторантурою за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія при кафедрі почала функціонувати постійно діюча докторантура і аспірантура за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

Значним кроком у розвитку кафедри стало відкриття у 1996 р. при кафедрі економічної географії нової навчальної економічної спеціальності – “Менеджмент природоохоронної діяльності”, що було серед географічних факультетів уперше в Україні започатковано саме на геофаці ЧНУ ім. Ю. Федьковича. З’явилася ініціативна академгрупа у складі 30 студентів-менеджерів, що влила новий життєдайний струмінь в організацію навчальної та наукової роботи і яка з 1998 р. започаткувала спеціальність «Менеджмент організацій». Такий розвиток подій на кафедрі економічної географії був цілком закономірним – на той час тут уже працювало троє професорів, докторів наук – М.П. Крачило, В.П. Руденко, А.Й. Швиденко.

З 1 вересня 2001 року на підставі рішення Вченої ради ЧНУ ім. Ю.Федьковича у межах спеціальності «Менеджмент організацій» на кафедрі відкрито ще одну спеціалізацію – «Менеджмент туристичної індустрії», що стало підтвердженням вагомих здобутків працівників кафедри у галузі туризму під керівництвом проф. Крачила М.П.

З вересня 2003 року на кафедрі започаткована ще одна навчальна спеціальність – «Економічна та соціальна географія» з ліцензійним обсягом – 30 осіб.

З 2017 року кафедра також є випусковою за спеціальністю “Середня освіта (географія)”.

Випускники докторантури кафедри захистили дисертації: Т.В.Соловей – у 2013 році, М.Д.Заячук – у 2016 р., Ж.І.Бучко – у 2019 р. У 2021 році О.С. Чубрей захистила докторську дисертацію за спеціальністю “Теорія і методика професійної освіти”.

З 1998 р. колектив кафедри успішно працює над реалізацією міжнародних навчально-наукових грантів: Інституту відкритого суспільства з Арізонським університетом США (М.В.Щербанюк), Королівського технологічного Інституту м. Стокгольм (Швеція) (Ю.В.Оніщук), TACIS – проект “Підтримка місцевого розвитку туризму в карпатських областях України” (PRUK) (В.П.Руденко, 2000-2002 рр.). У 1999-2001 рр. спільно з Українським інститутом досліджень навколишнього середовища при Раді Національної Безпеки і Оборони України виконано спільний проект з проблем раціонального використання лісових ресурсів та ПРП держави в цілому (проф. Руденко В.П., проф. Швиденко А.Й., доц. Данилова О.М.) З 2002 р. започатковано на договірних засадах наукове співробітництво з Київським Інститутом реформ щодо визначення рейтингів природно-ресурсної інвестиційної привабливості районів України.

У 2006 – 2007 рр. та 2008 – 2009 рр. кафедра під керівництвом проф. Руденка В.П. виконувала два українсько-словацькі проекти з туризму з Кошітським університетом.

У 2012 – 2013 рр. Руденко В.П.та Данілова О.М. беруть участь у виконанні гранту ЄС з етнічного туризму (Україна-Румунія-Молдова).

Студенти кафедри постійно займають призові місця на загальноукраїнських, регіональних і загальноміських олімпіадах та конкурсах.

Кафедра має свої філії на виробництві – у Сторожинецькому міжгосподарському лісгоспі, Чернівецькій філії Інституту землеустрою УААН, Чернівецькому обласному управлінні лісового і мисливського господарства, Вижницькій та Путильській гімназіях.