Студентські публікації

Публікації у фахових виданнях

 1. Підгірна, В. Н., Паламарюк, М. Ю., Бойчук, Н. А. (2021). Менеджмент конкурентних переваг ринку туристичних послуг України. Економічний простір, (174), 43-49. 
 2. Підгірна, В., Єремія, Г., Хникіна, М. (2022). Аналіз тенденцій гастрономічного туризму: міжнародний досвід та Україна. Економіка та суспільство, (37).
 3. Єремія, Г., Підгірна, В., Скігар, Х. (2022). Напрями підвищення ефективності системи управління трудовим колективом. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-33
 4. Руденко В., Грек К. Професор Мирон Кордуба: географічна спадщина/ В. Руденко, К. Грек// Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Черн.нац.ун-т,  Серія: Географія (випуск 795), 2018. – С. 20-23.
 5. Ємчук Т., Лісовенко А. Характеристика конкурентних переваг Ресторанного бізнесу в сучасних умовах господарювання на прикладі ресторанів «Габсбург»  та «Карпати «Мигово».// Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Черн.нац.ун-т,  Серія: Географія (випуск 795), 2018. – С. 86-92.
 6. Грицку В., Ковалюк С. Сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку виробничої галузі народногосподарського комплексу Чернівецької обл // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Черн.нац.ун-т,  Серія: Географія (випуск 795), 2018. – С. 24-30.
 7. Грицку В., Грек К. Вплив туристичної та антропогенної діяльності на розвиток Хотинського національного прикордонного парку // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Черн.нац.ун-т,  Серія: Географія (випуск 793), 2017. – С.85-90.
 8. Чубрей О., Марчук Т., Мальцева Д. Географічні дослідження топонімів Глибоцького району Чернівецької обл. // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Черн.нац.ун-т,  Серія: Географія (випуск 793), 2017. – С.135-139.
 9. Чубрей О., Шелепюк Н. Аналіз територіальної системи туристсько-спортивної діяльності як важливої складової спортивного туризму // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Черн.нац.ун-т,  Серія: Географія (випуск 793), 2017. – С.64-70.
 10. Чубрей О., Дусяк А. Аналіз результатів роботи наукових експедицій Чернівецького університету в повоєнний період // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Черн.нац.ун-т,  Серія: Географія (випуск 793), 2017. – С.71-77.
 11. Підгірна В., Анкуца П. Еволюція теоретичних концепцій економічної регіоналістики // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Черн.нац.ун-т,  Серія: Географія (випуск 793), 2017. – С.26-32.
 12. Грицку В.С., Іримеску В.К. Втілення краєзнавчого принципу навчання на уроках географії (на прикладі Корчівецької середньої школи Глибоцького району).  Науковий вісник Чернівецького національного університету. Серія: Географія. Чернівці, 2015. Вип. 762-763. С. 141-144.
 13. Dzhaman Ya.V. Chernivtsi as a tourism development center. Scientific Herald of Chernivtsy University: collection of scientific papers. Geography. Chernivtsy, 2015. Is. 762 – 763. P. 145 – 148.
 14. Джаман В., Джаман Я., Навроцька Г.  Чернівецький національний університет – центр міжнародного ділового туризму. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія: географія. Тернопіль, 2015. №2 (вип.39). –С.101-105.
 15. Ячнюк М. О., Вацеба В.Я., Франків О. Б. Проблеми менеджменту екотуристичної діяльності в Чернівецькій області // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. – Вип. 775–776: Географія.  – С. 263-268.
 16. Джаман В.А., Джаман Я.В., Мручковский  П.В. Этническая структура населения Украины и ее динамика в период становления государственной независимости // География в школе. – 2014. – № 8. – С. 26-35 (Россия, Москва).
 17. Грицку В., Кіпрєєва Н. Аналіз впливу застосування різних методик визначення якості води на формування висновків про екологічний стан р. Прут у м. Чернівці. // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Серія: Географія. Чернівці, 2014.  Вип. 696. С. 12-16.
 18. Данілова О.М., Гданська О.О. Оцінка рекреаційного впливу на лісові насадження Чернівецької області  // Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький ун-т, 2014. – Вип. 696: Географія. – С. 8-12.
 19. Данілова О.М., Білоус О.І. Перспективи розвитку екологічного туризму в межах об’єктів ПЗФ Вінницької області // Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький ун-т, 2014. – Вип. 696: Географія. – 136 с.- С. 83-86.
 20. Грицку В., Грицку-Андрієш Ю., Сопіт О. Становлення та розвиток дитячо-юнацького туризму в Чернівецькій області // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2014. Випуск 34. С. 41-48.
 21. Джаман Я. Етнічна структура населення центрального регіону України (територіальні особливості на прикладі Черкаської області). Часопис соціально-економічномічної географії. Харків, 2014.  Вип. 16 (1) С. 71-82.
 22. Чубрей О.С., Петрик О.С. Становлення та розвиток етнічного туризму (на прикладі міграційних процесів Лемківщини в середині ХХ століття) // Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький ун-т, 2013. – Вип. 672-673: Географія. – 184 с.- С. 151-156.
 23. Данілова О.М., Погинайко І.В. Аналіз чинників розміщення екоготелів (на прикладі Чернівецької області) //  Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Чернівці: Чернівецький ун-т, 2013. – Вип. 672-673: Географія. – 184 с.- С. 80-84.

 

Тези доповідей на міжнародних конференціях

 1. Підгірна В.Н., Лінецький П.С. Дослідження сучасного стану туристичної діяльності України . VIII Міжнародна науково-практична конференція «Science, trends and development methods», 19-21 грудня 2022 р., Токіо, Японія. С.506-508. 
 2. Підгірна В.Н., Сафтюк М.О. Передумови та перспективи розвитку розвитку туристичної індустрії Вінницької області. The 11th International scientific and practical conference “Actual problems of learning and teaching methods” (December 06 – 09, 2022) Vienna, Austria. International Science Group. 2022. 574-576. 
 3. Підгірна В.Н., Гладиш А. Гібридні загрози: нові виклики та можливості для України. Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 7 грудня 2021 року). К.: ДУІТ, ХНУРЕ. 2021. 294-296.
 4. Підгірна В.Н., Адамович Х. Форми виходу підприємств на зовнішні ринки. Світ наукових досліджень. Випуск 6": Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки. Тернопіль, 2021. с. 40-42.
 5. Підгірна В.Н., Хникіна М.В. (2022) Ефективний менеджмент запорука сталого розвитку обєднаних територіальних громад: The I International Scientific and Practical Conference «The latest problems of modern science and practice», (Boston, USA. January 11 – 14, 2022), 477-480.
 6. Підгірна В.Н., Хникіна М.В. (2022) Гастротуризм як актуальний тренд розвитку сучасного туристичного бізнесу. The II International Scientific and Practical Conference «Modern trends of scientific development», January 18 –21, 2022, Vancouver, Canada. 506-508.
 7. Ячнюк М.О., Вавренюк М.М. Вплив туризму на світову економіку. Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 7 грудня 2021 року). К.: ДУІТ, ХНУРЕ. 2021. С. 629-632.
 8. Данілова О.М., Шенішевська І.М. Проблеми та перспективи розвитку ринку органічної продукції у період рецесії. Problems and Innovations in Science: the 1st International scientific and practical conference. Part 1 (May 4-5, 2020) London, Great Britain. 2020. V. 1. Р. 59-65.
 9. Чубрей О.С., Золотунець Д.В. Використання віртуальних екскурсій як елемент впровадження інноваційних технологій у туристичну галузь в умовах пандемі. Problems and innovations in science vol. 1 abstracts of i international scientific and practical conference great britain, london 4 – 5, may 2020. P. 106-110.
 10. Підгірна В.Н., Стефанюк Н. Характеристика ринку туристичних послуг України. The X th International scientific and practical conference «Trends in the development of modern scientific thought» November 23-26, 2020 Vancouver, Canada. P. 770-771. DOI – 10.46299/ISG.2020.II.X
 11. Данілова О.М., Шенішевська І.М. Ризики функціонування ринку органічної продукції у період рецесії: глобальні та національні аспекти. Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика :матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Чернівці, 7-9 травня 2020 р. Чернівці,  2020. С.175 -182.
 12. Наконечний К., Наконечна М., Ілюк С. Вплив якості питної води на онкологічну захворюваність населення Заставнівського спелеокарстового району Прут-Дністровського межиріччя // Матеріали  сімнадцятої міжн. наук-практ. конф. «Ресурси природних вод Карпатського регіону  (Проблеми охорони та раціонального використання (24-25 травня 2018 р.))» – Львів, 2018. – С. 144-147
 13. Ємчук Т.В., Сланіна Т.А. Особливості розвитку екотуризму Чернівецької області // Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 9-11 жовтня 2014 р.) – Чернівці: Видавничий дім  «Родовід», 2014. – 296 с.  –  С. 255-256.
 14. Ємчук Т.В., Ячнюк М.О., Любий А.М. Велосипедний туризм: передумови розвитку, регіональні особливості та перспективи розвитку // Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 9-11 жовтня 2014 р.) – Чернівці: Видавничий дім  «Родовід», 2014. – 296 с.  –  С. 256-258.

 

Матеріали студентських наукових конференцій
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

 

2023 рік

Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Географічний факультет (Чернівці, 25-27 квітня 2023 року)

 

2022 рік

Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Географічний факультет (Чернівці, 19-20 квітня 2022 року)

 1. Адамович Христина. Аналіз якості обслуговування гостей в готельному комплексі Георг Парк ((науковий керівник – асист. Єремія Г.І.)
 2. Білан Маріо. Детермінанти лояльності клієнтів: огляд і напрямки на майбутнє (науковий керівник – асист. Ємчук Т.В.)
 3. Вавренюк Марія. SMM-стратегії туристичних підприємств (науковий керівник – доц. Ячнюк М.О.)
 4. Гладиш Аастасія. Організаційно-управлінські аспекти медичного туризму в Україні (науковий керівник – доц. Данілова О.М.)
 5. Дудка Дмитро. Гірськолижний туризм Карпатського регіону (науковий керівник – доц. Чубрей О. С.)
 6. Ізраілик Андрій. Cпецифіка та конкуретні переваги ринку туристичних послуг України (науковий керівник – доц. Підгірна В.Н.)
 7. Куцак Юлія. Становлення студентського колективу менеджерів на географічному факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (заочна форма навчання) (науковий керівник – проф. Руденко В.П.)
 8. Куделько Софія. Система управління персоналом на туристичному підприємстві Join Up (науковий керівник – доц. Чубрей О.С.)
 9. Микитюк Орест. Роль підприємств ресторанного господарства в індустрії туризму (науковий керівник – доц. Підгірна В.Н.)
 10. Павленчук Володимир. Івент-менеджмент в туристичній індустрії Чернівецької області (науковий керівник –асист. Паламарюк М.Ю.)
 11. Скігар Христина. Мотивація як інструмент управління персоналом готельного комплексу «Radisson Blu Resort Bukovel» (науковий керівник – асист. Єремія Г.І.)
 12. Фенік Анастасія. Віртуальний туризм: поняття, сутність, особливості (науковий керівник – доц. Підгірна В.Н.)
 13. Хникіна Марина. Дослідження історії становлення студентського колективу менеджерів на географічному факультеті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (денна форма навчання) (науковий керівник – проф. Руденко В.П.)
 14. Яніна Тетяна. Сучасний стан, розвиток та поширення медичного і оздоровчого туризму в Україні (науковий керівник – доц. Підгірна В.Н.)
 15. Чекурина Анастасія. Розвиток івентивного туризму в Карпатському рекреаційному регіоні (науковий керівник – доц. Чубрей О.С.)

2021 рік

Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Географічний факультет (Чернівці, 20-21 квітня 2021 року)

 1. Анастасія Бойчук. Стан і тенденції розвитку туристичного ринку України. С. 15-16. (Науковий керівник – доц.Підгірна В.Н.)
 2. Анастасія Буцин. Використання ідей охорони земельних ресурсів під час викладання географії в школі. С. 19-20. (Науковий керівник – доц. Грицку В.С.)
 3. Анастасія Гладиш. Тенденції розвитку міжнародного ринку медичного туризму. С. 35-36. (Науковий керівник – доц. Данілова О.М.)
 4. Анастасія Чекурина. Розвиток туристичної сфери в умовах Covid-19. С. 189-190. (Науковий керівник – доц.Підгірна В.Н.).
 5. Андрій Ізраілик. Конкурентні переваги ринку туристичних послуг України. С. 73-74. (Науковий керівник – доц.Підгірна В.Н.)
 6. Анна Бельмега. Основні аспекти ринку дитячого туризму в Україні. С. 9-10. (Науковий керівник – доц. Чубрей О. С.)
 7. Дарія Пальчик. Застосування інтерактивних методів навчання у процесі формування географічних знань. С. 127-128. (Науковий керівник – доц. Цепенда М.М.).
 8. Дмитро Дудка. Особливості гірськолижного туризму України. С. 63-64. (Науковий керівник – доц. Чубрей О. С.)
 9. Елла Мищишена. Роль інноваційних технологій в управлінні сучасним готельним підприємством. С. 117-118. (Науковий керівник – ас. Єремія Г.І.).
 10. Ілона Семенюк. Досвіт Європи щодо розвитку ринку освітніх послуг. С. 151-152. (Науковий керівник – асист. Ємчук Т.В.).
 11. Ірина Кушнірюк. Використання інтерактивних методів навчання на уроках географії як спосіб підвищення рівня пізнавальної активності учнів. С. 97-98. (Науковий керівник – доц. Данілова О.М.).
 12. Катерина Паращук. Проблеми та перспективи розвитку Клішківецької об’єднаної територіальної громади. С. 131-132. (Науковий керівник – доц. Данілова О.М.).
 13. Катерина Рожко. Зв’язок викладання географії з іноземними мовами. С. 143-14. (Науковий керівник – доц. Грицку В.С.).
 14. Максим Сафтюк. Сучасний стан та перспективи розвитку туристично- рекреаційного потенціалу Вінницької області. С. 149-150. (Науковий керівник –доц. Накнечний К.П.).
 15. Марія Вавренюк. Загальна характеристика керівництва та лідерства. С. 21-22. (Науковий керівник – доц. Ячнюк М.О.)
 16. Марія Скутарь. Самостійна робота як засіб розвитку пізнавального інтересу учнів на уроках географії. С. 163-164. (Науковий керівник –доц. Чубрей О. С.).
 17. Мартіна Капітан. Проблеми та перспективи розвитку санаторно-курортного комплексу Закарпатської області. С. 75-76. (Науковий керівник –доц. Данілова О.М.).
 18. Мирослава Григораш. Впровадження інноваційних технологій на уроках географії. С. 47-48. (Науковий керівник – доц. Чубрей О. С.)
 19. Наталія Горобець. Використання топонімів у курсі «Україна у світі: природа, населення». С. 41-42. (Науковий керівник – доц. Чубрей О. С.)
 20. Наталія Сіщук. Застосування краєзнавчого принципу на уроках географії в школі. С. 159-160. (Науковий керівник – асист. Ємчук Т.В.).
 21. Неля Дісар. Формування екологічної свідомості на уроках географії. С. 61-62. (Науковий керівник – доц. Данілова О.М.)
 22. Олег Бабущак. Економіко-географічний аналіз ринку транспортних перевезень Карпатського економічного регіону. С. 7-8. (Науковий керівник –доц. Бурка В.Й.)
 23. Олег Козарук. Суспільно-географічна характеристика П’ядицької об’єднаної територіальної громади (Івано-Франківська область, Коломийський район). С. 83-84. (Науковий керівник – доц.Цепенда М.М.).
 24. Олександра Мацевко. Місце торгівлі як складової частини сфери послуг у курсі шкільної географії. С. 107-108. (Науковий керівник – доц. Данілова О.М.).
 25. Олена Сорока. Створення проблемних ситуацій при викладанні географії в школі. С. 165-166. (Науковий керівник – доц. Грицку В.С.).
 26. Соломія Івасюк. Конкурентоспроможність України на міжнародному ринку туристичних послуг. С. 71-72. (Науковий керівник – доц. Данілова О.М.)
 27. Христина Адамович. Менеджмент якості обслуговування гостей у готельному бізнесі. С. 3-4. (Науковий керівник – ас. Єремія Г.І.)
 28. Христина Огірок. Роль краєзнавчо-туристичної роботи із школярами на уроках географії (на прикладі Тернопільської області). С. 123-124. (Науковий керівник – доц. Чубрей О. С.)
 29. Христина Скігар. Сучасна практика та проблеми мотивації персоналу в індустрії гостинності. С. 161-162. (Науковий керівник – асист. Єремія Г.І.).
 30. Юля Панімарчук. Ефективність використання сучасних форм організації та методик проведення позакласної роботи у школі для забезпечення здобуття якісної загальної географічної освіти. С. 129-130. (Науковий керівник – доц. Данілова О.М.).

 

2020 рік

Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Географічний факультет (Чернівці, 22-23 квітня, 2020 року).

 1. Ардальонова М. Особливості функціонування ринку туристичної індустрії України. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Географічний факультет (Чернівці, 22-23 квітня, 2020 року). Чернівці, 2020. С. 9-10. (Науковий керівник Підгірна В.Н.)
 2. Цимбал Є. Особливості організації інфраструктурних рекреаційно-туристичних ресурсів Карпатського регіону. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Географічний факультет (Чернівці, 22-23 квітня, 2020 року). Чернівці, 2020. С.187-188. (Науковий керівник Паламарюк М.Ю.)
 3. Баканова Н. Переваги та перспективи створення туристичних кластерів в Україні. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Географічний факультет (Чернівці, 22-23 квітня, 2020 року). Чернівці, 2020. С.11-12. (Науковий керівник Данілова О.М.)
 4. Бельмега А. Особливості менеджменту індустрії дитячого туризму. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Географічний факультет (Чернівці, 22-23 квітня, 2020 року). Чернівці, 2020. С.13-14. (Науковий керівник Чубрей О.С.)
 5. Буцин А. Земельні ресурси Хмельницької області: їх використання та охорона. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Географічний факультет (Чернівці, 22-23 квітня, 2020 року). Чернівці, 2020. С.25-26. (Науковий керівник Грицку В.С.)
 6. Горобець Н. Використання топонімів на уроках географії. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Географічний факультет (Чернівці, 22-23 квітня, 2020 року). Чернівці, 2020. С.45-46. (Науковий керівник Чубрей О.С.)
 7. Дісар Н. Суспільно-географічні аспекти дослідження продовольчого споживання в Україні. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Географічний факультет (Чернівці, 22-23 квітня, 2020 року). Чернівці, 2020. С.59-60. (Науковий керівник Данілова О.М.)
 8. Золотунець Д. Аналіз туристичної діяльності в Чернівецькій області. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Географічний факультет (Чернівці, 22-23 квітня, 2020 року). Чернівці, 2020. С.73-74. (Науковий керівник Чубрей О.С.)
 9. Комарчевська О. Рекламна діяльність туристичних підприємств у мережі Інтернет. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Географічний факультет (Чернівці, 22-23 квітня, 2020 року). Чернівці, 2020. С.83-84. (Науковий керівник Данілова О.М.)
 10. Кушнірюк І. Теоретичні аспекти дослідження якості життя населення. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Географічний факультет (Чернівці, 22-23 квітня, 2020 року). Чернівці, 2020. С.91-92. (Науковий керівник Данілова О.М.)
 11.  Мацевко О. Економічні чинники розміщення торговельно-розважальних  закладів, як публічних просторів міста. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Географічний факультет (Чернівці, 22-23 квітня, 2020 року). Чернівці, 2020. С.113-114. (Науковий керівник Данілова О.М.)
 12. Миглей Т. Функціонально-компонентна структура  освітнього комплексу (на прикладі Вижницького району). Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Географічний факультет (Чернівці, 22-23 квітня, 2020 року). Чернівці, 2020. С.119-120. (Науковий керівник Чубрей О.С.) https://drive.google.com/file/d/18OqLUV_cqhCJLtr0DJDqVgCQFvXAELhl/view?usp=sharing
 13. Сіщук Н. Роль краєзнавчого принципу при вивченні географії в школі. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Географічний факультет (Чернівці, 22-23 квітня, 2020 року). Чернівці, 2020. С.161-162. (Науковий керівник Ємчук Т.В.)
 14. Огірок Х. Краєзнавчо-туристична робота зі школярами  (на прикладі Теребовлянського району). Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Географічний факультет (Чернівці, 22-23 квітня, 2020 року). Чернівці, 2020. С.127-128. (Науковий керівник Чубрей О.С.)
 15. Панімарчук Ю. Значення рекреаційного лісокористування в  екологічному вихованні учнів на уроках географії. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Географічний факультет (Чернівці, 22-23 квітня, 2020 року). Чернівці, 2020. С.131-132. (Науковий керівник Данілова О.М.)
 16. Петраніч Х. Формування національної свідомості учнів на уроках географії. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Географічний факультет (Чернівці, 22-23 квітня, 2020 року). Чернівці, 2020. С.135-136. (Науковий керівник Грицку В.С.)
 17. Пиндик О. Розвиток івент-менеджменту в Україні. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Географічний факультет (Чернівці, 22-23 квітня, 2020 року). Чернівці, 2020. С.137-138. (Науковий керівник Підгірна В.Н.) h
 18. Рожко К. Туристичні ресурси Волинської області: сучасний стан та преспективи розвитку. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Географічний факультет (Чернівці, 22-23 квітня, 2020 року). Чернівці, 2020. С.149-150. (Науковий керівник Грицку В.С.) https://drive.google.com/file/d/18OqLUV_cqhCJLtr0DJDqVgCQFvXAELhl/view?usp=sharing
 19. Сорока О. Характеристика сільськогосподарського  виробництва Вінницької області. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Географічний факультет (Чернівці, 22-23 квітня, 2020 року). Чернівці, 2020. С.163-164. (Науковий керівник Грицку В.С.)
 20. Шенішевська І. Місце органічного виробництва як складової сільського господарства світу у курсі шкільної географії. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Географічний факультет (Чернівці, 22-23 квітня, 2020 року). Чернівці, 2020. С.193-194. (Науковий керівник Данілова О.М.)
 21. Шмагло А. Соціальні мережі як засіб просування туристичного підприємства. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Географічний факультет (Чернівці, 22-23 квітня, 2020 року). Чернівці, 2020. С.199-200. (Науковий керівник Підгірна В.Н.)
 1. Анна Бельмега. Стан та перспективи розвитку туристичної галузі (Науковий керівник – доц. Підгірна В. Н) – С.5-6.
 2. Аріна Поп’юк. Чинники формування туристичної привабливості Кельменецького району (Науковий керівник – доц. Данілова О.М.) – С.125-126.
 3. Валерія Гатиж. Мотивація персоналу як один із чинників ефективного розвитку підприємства (на прикладі туристичної фірми «Квінс Тревел») (Науковий керівник – доц. Ємчук Т.В..) – С.35-36.
 4. Денис Золотунець. Медико-демографічні показники стану здоров’я населення Чернівецької області (Науковий керівник – доц.Чубрей О.С..) – С.53-54.
 5. Іванна Шенішевська. Місце України на світовому ринку органічної продукції (Науковий керівник – доц. Данілова О.М.) – С.155-156.
 6. Катерина Копитова. Аналіз чинників, які впливають на результати навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів в Україні (Науковий керівник – доц.Чубрей О.С..) – С.75-76.
 7. Марія Гавалешко. Туристично-рекреаційний потенціал НПП «Вижницький» (Науковий керівник – доц.Паламарюк М.Ю.) – С.29-30.
 8. Марта Гузаревич. Сутність і роль технопарків в інноваційному розвитку України) (Науковий керівник – доц. Данілова О.М.) – С.39-40.
 9. Наталія Матощук. Теоретичні засади розселення населення (Науковий керівник – доц. Ємчук Т.В..) – С.101-102.
 10. Наталія Сіщук. Рекреаційний потенціал Івано-Франківської області (Науковий керівник – доц. Ємчук Т.В..) – С.133-134
 11. Наталя Лазарєва. Мирон Кордуба в системі географічних наук (Науковий керівник – доц. Ємчук Т.В..) – С.85-86.
 12. Олександра Мацевко. Динаміка функціонування послуг роздрібної торгівлі у
 13. Тернопільскій області (Науковий керівник – доц. Данілова О.М.) – С.103-104.
 14. Юлія Штефуряк. Рекреаційні ліси Чернівецької області: географічний аспект (Науковий керівник – доц. Данілова О.М.) – С.159-160.
 15. Яна Гунчак. Управлінська аспекти, проблеми та перспективи розвитку соціального туризму в Україні (Науковий керівник – доц. Данілова О.М.) – С.43-44.

 

 1. Наконечний К.П.Особливості розповсюдження нітратів в підземних водах с. Валя Кузміна Глибоцького району Чернівецької області / К.П. Наконечний, К.Т. Мельничук, М. В. Наконечна // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Ресурси природних вод Карпатського регіону. м. Львів, 23-24 травня 2019 р.- С.138-142.

 

2018 рік

Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: Географічний факультет – Чернівці, 2018 р.

 1. Альона Сторцун (асист.  Цепенда М.М.) Cучасні проблеми та тенденції розвитку річкового транспорту України
 2. Анастасія Бикова (асист. Цепенда М.М.) Суспільно-географічний аналіз проекту будівництва каскаду ГЕС на р. Дністер
 3. Анастасія Лісовенко (асист. Ємчук Т.В.) Характеристика конкурентних переваг ресторанного бізнесу в сучасних умовах господарювання (на прикладі ресторанів “Габсбург” та “Карпати” Мигово)
 4. Діана Мельничук (доц. Данілова О. М.) Географічні аспекти збалансованого лісогосподарювання в Чернівецькій області
 5. Іванна Шенішевська (доц. Данілова О.М.) Тенденції розвитку світового ринку органічної продукції
 6. Леся Андрійчук (асист. Цепенда М. М.) Просторові особливості розвитку сонячної енергетики в Європі
 7. Марта Гузаревич (доц. Данілова О.М.)  Фауна з поселень трипільської культури в Середньому Подністров’ї.
 8. Наталія Сьох (доц. Підгірна В.Н.) Соціальний престиж у контексті інтеграційних змін
 9. Наталя Матощук (асист. Ємчук Т.В.) Рівень життя населення: суспільно-географічна концептуалізація
 10. Сергій Ковалюк (доц. Грицку В.С.) Сучасний стан, тенденції і перспективи розвитку виробничої галузі народногосподарського комплексу Чернівецької області
 11. Сергій Мельник (асист. Цепенда М.М.)  Сучасні особливості управління водними ресурсами  України
 12. Таїсія Пахнюк (доц. Підгірна В.Н.) Базові тенденції розвитку туристичної сфери України в умовах трансформаційних змін

 

2017 рік

Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: Географічний факультет (Чернівці, 25-27 квітня 2017 року)

 1. Анастасія Лісовенко (асист. Ємчук Т.В.) Формування конкурентних переваг у сучасних умовах господарювання. – С. 73-74.
 2. Антоніна Дусяк (доц. Чубрей О. С.) Основні напрямки роботи геологічної та географічної експедицій Чернівецького університету 1948 року. – С. 45-46.
 3. Богдана Галиця (доц. Данілова О.М.) Аналіз стану роздрібної торгівлі Чернівецької області та напрями її розвитку – С. 23-24.
 4. Діана Мальцева (асист. Цепенда М.М.) Інтегрований водноресурсний менеджмент як сучасна форма управління водними ресурсами. – С. 77-78.
 5. Iнна Драган (доц. Підгірна В. Н.) Дослідження конкурентоспроможності рекреаційної діяльності на прикладi готельного комплексу «Rixos-Prykarpattya Resort». – С. 43-44.
 6. Ірина Чолак (доц. Підгірна В. Н.) Особливості формування стратегії управління персоналом на прикладі ТОВ «Базис». – С. 143-144.
 7. Наталія Дячук (доц. Данілова О.М.) Оцінка демографічної компонентної складової рівня якості життя населення Івано-Франківської області». – С. 47-48.
 8. Наталія Шелепюк (доц. Чубрей О.С.) Ресурсний потенціал спортивного туризму та туристсько-спортивне районування території України. – С. 151-152.
 9. Олександра Франків (доц. Ячнюк М. О.) Управління екотуристичною діяльністю в Чернівецькій області: проблеми і перспективи розвитку / Там само. – С. 133-134.
 10. Тетяна Марчук (доц. Чубрей О.С.) Мікротопоніми Глибоцького району Чернівецької області. – С. 79-80.

 

2016 рік

Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: Географічний факультет (Чернівці, 20-22 квітня 2016 року)

 1. Анна Козьмич (доц. Данілова О.М.) Сучасний стан і тенденції розвитку органічного виробництва в Україні. – C.68-69.
 2. Антоніна Дусяк  (доц. Чубрей О.С.) Наукова діяльність проф. С.О.Ковалевського в Чернівецькому університеті в повоєнний період  – C.49-50.
 3. Богдана Галиця (доц. Данілова О.М.) Територіальні відмінності сфери послуг Чернівецької області.. – C. 25-26.
 4. Василь Лакуста (доц. Підгірна В. Н.) Управління трудовими ресурсами на підприємствах санаторно-курортного профілю.– C.76-77.
 5. Василь Ярош (асист. Цепенда М.М.) Методичні особливості оцінки гідроенергетичного потенціалу річок. – C.152-153.
 6. Діана Мальцева (асист. Цепенда М.М.) Вплив інформаційних технологій на розвиток туристичного підприємства (на прикладі турфірми “Мандри”) – C.80-81.
 7. Катерина Грек (доц. Грицку В.С.)  Загальний огляд Хотинського національного парку. – С.39-40.
 8. Наталія Дячук (доц. Данілова О.М.) Якість життя населення Івано-Франківської області в загальноукраїнському контексті– C.51-52.
 9. Станіслав Сідор (доц. В.С. Грицку) Стан тваринницької галузі сільського господарства України за роки незалежності. – C.122-123.