Практика


ОП “Менеджмент туристичної індустрії”
спеціальності 073 “Менеджмент”
галузі знань 07 “Управління та адміністрування”

Забезпечення індивідуальної траєкторії здобувачів, що навчаються на освітньо-професійній програмі “Менеджмент туристичної індустрії” першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти провадиться  через практичну підготовку, а саме, проходження  навчальних, виробничих та асистентської практик.

Організація практичної підготовки здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями в закладі освіти регламентується Положенням “Про проведення практики здобувачів вищої освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича”  протокол № 7 від 31 серпня 2020 року. Згідно Положення та з врахуванням навчального плану спеціальності “Менеджмент” ОПП “Менеджмент туристичної індустрії” здобувачам освіти з метою набуття практичних компетентностей пропонуються наступні види практик:

– навчальна;
– виробнича;
– асистентська.

Всі види практик завершуються підготовкою звітів та їх захистом на кафедрі. Зміст практик і послідовність їх проведення регламентуються наскрізною програмою практики.

Програми практик:

1-2 курс перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:
навчальна програма навчальної практики
робоча програма навчальної практики (1 курс)
робоча програма навчальної практики (2 курс)
3-4 курс перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:
навчальна програма виробничої практики
робоча програма виробничої практики (3 курс)
робоча програма виробничої практики (4 курс)
5 курс (програма виробничої практики) другий (магістерський) рівень вищої освіти
робоча програма виробничої практики (5 курс)
6 курс (програма асистентської практики) другий (магістерський) рівень вищої освіти
робоча програма асистентської практики (6 курс)

Практична підготовка здобувачів вищої освіти як одна із форм організації освітнього процесу здійснюється шляхом проходження практики на базах практики з якими укладені угоди.

Бази виробничих практик

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Глибоцької селищної ради
Головне управління статистики в Чернівецькій області
Готельно-ресторанний комплекс “Карпати”
Івано-Франківська спілка сприяння зеленого туризму
Карпатський біосферний заповідник
Мале приватне підприємство “Арго-Тур”Національний природний парк “Вижницький”
Національний природний парк “Гуцульщина”
Приватне підприємство “Консалтингове агентство “Паллада””
Приватне підприємство “СА-ВІК”
Приватне унітарне підприємство “Скорпіон-Вояж”
Сектор інноваційного та муніципального розвитку Вашківецької міської об’єднаної територіальної громади
Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив “Буковинська Троя”
Туристична компанія ПП “Грінвіч-Тур”
Фізична особа-підприємець Пінчук Світлана Василівна
ФОП Якобчук Антоніна Віталіївна (ресторан “Прем’єра”)
ФОП Трифаненко Марина Вікторівна (туристична агенція “Квитки у Літо – Чернівці”)
Відділ правової та організаційної роботи Заставнівської міської ради
ФОП Литвинюк Людмила Василівна (мережа закладів харчування “Експрес 24”)
ФОП Писарюк Світлана Михайлівна (готельно-ресторанний комплекс “Victoria Deluxe”)
ФОП Андрусяк Наталія Степанівна (туристична агенція “Buktravel”)
ФОП Савчук Анастасія Іванівна (туристична агенція “Маленька подорож”)
Управління освіти Чернівецької міської ради

 

Також, здобувачі вищої освіти обирають місце проходження з запропонованого переліку або за бажанням з іншими установами на підставі діючих одноразових угод: Турагенція “Tours&Tickets”, ЗАТ “Підприємство готельного обслуговування “Поділля”, Турагенції: “Аруба-Тур”, “Світ-Тур”, “Elegance Tour”, “Навколо світу” (м. Чернівці); Товариство з обмеженою відповідальністю “Тур Черемош” (м. Вижниця); Турагенція “TUI” (м. Коломия); Готельно-ресторанний комплекс “Буковинська зірка” (с. Бояни, Чернівецька область).

Відповідно до укладеної угоди з туристичним оператором “Каліпсо тур”, здобувачі освіти ОПП «Менеджмент туристичної індустрії» мають змогу стажуватись закордонном в рамках програми дуального навчання під керівництвом фахівців галузі менеджменту.

Положення про дуальне навчання.

“Положення про впровадження елементів дуальної форми навчання в освітній  процес Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича”

Угоди із закладами вищої освіти України

  1. Угода про співпрацю між гуманітарним факультетом Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії та географічним факультетом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
  2. Договір про співпрацю між кафедрою економічної географії та екологічного менеджменту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та кафедрою туризму і готельно-ресторанної справи закладу вищоі освіти «Університет Короля Данила» м. Івано-Франківськ.
  3. Меморандум про співпрацю між Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича і Чернівецьким торговельно-економічним інститутом Київського національного торговельно-економічного університету.
  4. Договір про співпрацю між географічним факультетом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та Інститутом природничих наук і туризму Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

 

Примітка. Вибір бази практики здійснюється за 14 днів до її початку.

 

Зразки документів

Договір з базою практики
Індивідуальне завдання
Направлення на практику
Форма щоденника практики
Структура звіту про проходження виробничої практики
Форма титульного аркуша звіту з практики


ОП “Географія” спеціальності 014.07 “Середня освіта (географія)” галузі знань 01 “Освіта/Педагогіка”

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

ОП “Географія” спеціальності 014.07 “Середня освіта (Географія)” передбачено проходження здобувачами вищої освіти професійно зорієнтованої та загальногеографічної практики в 2 семестрі (6 кредитів ЄКТС), професійно-зорієнтованої та загальногеографічної практики в 4 семестрі (5 кредитів ЄКТС), пасивної педагогічної практики в 5 семестрі (3 кредити ЄКТС) та активної педагогічної практики в 7 семестрі (6 кредитів ЄКТС). Практики належать до обов’язкових компонент ОП. На них відведено 20 кредитів ЄКТС.

Порядок проведення практики регламентується Положенням університету про практики, протокол № 7 від 31 серпня 2020 року.
Під час професійно-зорієнтованих та загальногеографічних практик здобувачі вищої освіти проходять спеціалізовані практики (топографічна, геологічна, ґрунтознавча, гідрологічна, геоморфологічна, метеорологічна, біогеографічна, ландшафтознавча, економіко-географічна) та загальногеографічні комплексні практики (http://geo.chnu.edu.ua/?page=ua/051specialties/10_014serosv/b3syllabus)

Педагогічні практики здобувачі вищої освіти проходять в закладах загальної середньої освіти. Здобувачі вищої освіти обирають місце проходження педагогічної практики з запропонованого переліку або за бажанням з іншим закладом освіти.

Всі види практик завершуються підготовкою звітів та їх захистом на кафедрі.

Професійно-зорієнтовані та загальногеографічні практики (http://geo.chnu.edu.ua/?page=ua/051specialties/10_014serosv/b3syllabus)

Педагогічні практики (http://geo.chnu.edu.ua/?page=ua/051specialties/10_014serosv/b3syllabus)

Методичні рекомендації до проведення педагогічних практик на географічному факультеті

Бази педагогічної практики

 

Примітка. Вибір бази практики здійснюється за 14 днів до її початку

 

Угоди із закладами вищої освіти України

  1. Угода про співпрацю між гуманітарним факультетом Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії та географічним факультетом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
  2. Договір про співпрацю між кафедрою економічної географії та екологічного менеджменту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та кафедрою туризму і готельно-ресторанної справи закладу вищоі освіти «Університет Короля Данила» м. Івано-Франківськ.
  3. Меморандум про співпрацю між Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича і Чернівецьким торговельно-економічним інститутом Київського національного торговельно-економічного університету.
  4. Договір про співпрацю між географічним факультетом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та Інститутом природничих наук і туризму Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Зразки документів

Договір з базою практики

Індивідуальне завдання

Направлення на практику

Щоденник практики

Звіт про проходження практики