Обговорення результатів анкетування з випускниками

23 грудня 2021 року відбулось обговорення результатів анкетування зі здобувачами  другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» ОП «Менеджмент туристичної індустрії».  На зустрічі були присутніми здобувачі освіти, викладачі кафедри економічної географії та екологічного менеджменту, гарант освітньої програми д.геогр.наук Жанна Бучко, з боку стейкхолдерів виступила к.геогр.наук Олена Красовська. В опитуванні взяли участь випускники освітньої програми. Результати анкетування показали наступне:

  • 50% респондентів відповіли, що цілком задоволені здобутою освітою, 20% – радше задоволені;
  • 80% опитаних зазначили, що задоволені та радше задоволені таким елементом освітнього процесу, як проходження виробничих практик;
  • 80% опитаних оцінили якість своєї фахової теоретичної та практичної підготовки у ЗВО на даній спеціальності від 8 до 10 балів по десятибальній шкалі.
  • 40% вважають спеціальність, яку отримали престижною на ринку праці, 50% – частково престижною.

Що стосується пропозицій, то думки випускників та стейкхолдера Олени Юріївни зійшлись, а саме навчальні курси варто доповнити практичними матеріали через залучення до викладання роботодавців. Гарант освітньої програми д.геогр.наук Жанна Бучко зупинилась на потенційних резервах розвитку спеціальності.

Щиро вдячні присутнім за продуктивну комунікацію. Зичимо випускникам духовної міцності, зростання у їх професії!

This entry was posted in Без категорії. Bookmark the permalink.