Неформальна освіта в рамках вивчення освітньої компоненти “Основи географічного менеджменту і маркетингу”

Невід’ємною складовою освітнього процесу в університеті є здобуття знань  в рамках неформальної освіти.  Здобувачі ОПП «Географія» спеціальності  «Геогрфія» (першого)  бакалаврського рівня вищої освіти (301 група) отримали Сертифікати за результатами успішного проходження он-лайн курсу «Time managament» в рамках освітньої компоненти «Основи географічного менеджменту і маркетингу» на українській освітній платформі «Campster». Опанування курсу допомогло здобувачам оволоділи навичками  планування часу, отримати теоретичні знання щодо розпорядження та заощадження часу, застосування методів ABCDE, методу 80/20. 

Сподіваємось, що отримані знання та навички будуть вдало реалізовані в процесі планування, організації та проведення досліджень і в іншій професійній діяльності.

This entry was posted in Неформальна освіта. Bookmark the permalink.