Навчання на платформі Prometheus

У жовтні 2022 року здобувачі вищої освіти, що навчаються за освітньо-професійною програмою "Менеджмент туристичної індустрії" другого (магістерського) рівня вищої освіти, в межах освітнього компоненту "Методологія та організація наукових досліджень" на платформі масових відкритих онлайн-курсів Prometheus прослухали курс "Освітні інструменти критичного мислення".

Слухачами курсу були:
Хникіна Марина
Білан Маріо
Гладиш Анастасія
Куцак Юлія
Ігнатюк Марія
Ізраілик Андрій
Брижатий Богдан

This entry was posted in Неформальна освіта. Bookmark the permalink.