Магістр

РОБОЧІ ПРОГРАМИ

2023-2024 н.р.

Обов'язкові компоненти ОП

ОК1. Самоменеджмент та соціальна відповідальність
ОК2. Педагогіка та психологія вищої школи
ОК3. Методика викладання фахових дисциплін
ОК4. Методологія і організація наукових досліджень
ОК5. Транскордонне регіональне співробітництво в туристичній галузі
ОК6. Інформаційні системи, комунікації і технології
ОК7. Менеджмент туристичної індустрії
ОК8. Стратегії розвитку національного та регіонального туризму
ОК9. Професійна іноземна мова
ОК10. Міждисциплінарна курсова робота
ОК11. Виробнича практика
ОК12. Асистентська практика
ОК13. Випускна кваліфікаційна робота

 

2022-2023 н.р.

Обов'язкові компоненти ОП

ОК1. Самоменеджмент та соціальна відповідальність
ОК2. Педагогіка та психологія вищої школи
ОК3. Методика викладання фахових дисциплін
ОК4. Методологія і організація наукових досліджень
ОК5. Транскордонне регіональне співробітництво в туристичній галузі
ОК6. Інформаційні системи, комунікації і технології
ОК7. Менеджмент туристичної індустрії
ОК8. Стратегії розвитку національного та регіонального туризму
ОК9. Професійна іноземна мова
ОК10. Міждисциплінарна курсова робота
ОК11. Виробнича практика
ОК12. Асистентська практика
ОК13. Випускна кваліфікаційна робота

Вибіркові компоненти ОП

ВК1.1. Управління розвитком туристичних ресурсів
ВК1.2. Антикризове управління в туристичному бізнесі
ВК1.3. Соціальна та екологічна безпека

ВК2.1. Система місцевого управління туристично-рекреаційною діяльністю
ВК2.2. Управління туристичною діяльністю
ВК2.3. Туристична політика

ВК3.1. Управління рекреаційно-туристичною діяльністю на природоохоронних територіях
ВК3.2. Менеджмент соціального туризму в Україні
ВК3.3. Оцінка резервів розвитку туристичної індустрії

ВК4.1. Менеджмент туристично-рекреаційного водокористування
ВК4.2. Ліцензування туристичної діяльності
ВК4.3. Управління сталим розвитком туристичної галузі

ВК5.1. Практика написання грантових проектів
ВК5.2. Стартап менеджмент у туризмі
ВК5.3. Модель управління розвитком туризму

ВК6.1. Комерційна діяльність в туристичному бізнесі
ВК6.2. Управління проектною діяльністю
ВК6.3. Менеджмент SPA&Welness індустрії