Круглий стіл з мером міста Романом Клічуком

25 травня 2022 року за ініціативи викладачів Ганни Єремії та Валентини Підгірної кафедри економічної географії та екологічного менеджменту географічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відбувся круглий стіл з мером міста Романом Клічуком на тему: «Стратегія розвитку ринку туристичного бізнесу міста Чернівці». Метою зустрічі було обговорення тенденцій розвитку  туристичної галузі, виявлення інноваційних методів популяризації туристичних продуктів у воєнний та післявоєнний період, визначення вагомості підготовки якісних фахівців ОПП «Менеджмент туристичної індустрії», «Міжнародний туризм» для розбудови та популяризації туристичного бренду регіону.

Мер міста Роман Клічук ознайомив присутніх з основними напрямками Стратегії розвитку туристичної галузі регіону, яка впершу чергу скерована на покращення умов життя як мешканців так і гостей, туристів, інвесторів через поліпшення бізнес – та інвестиційного клімату, його культурної привабливості, якості міського середовища та системи надання ринкових і неринкових послуг. Як зазначив мер, основою для досягнення стратегічних цілей, можуть стати конкурентні переваги міста, а також ті можливості, які відкриваються через зміни в його зовнішньому оточенні. Тому, важливо в контексті реалізації стратегії, підтримувати формат інтегральної взаємодії «влада-громада-бізнес» в рамках стратегічного партнерства, в цьому випадку, кожен суб’єкт  зможе найти свою нішу створюючи блага для суспільства і при цьому сприятиме розвитку галузі. Вагому роль, в розбудові міського туризму відіграють кваліфіковані спеціалісти сфери туристичної індустрії.

Ректор університету Роман Петришин зосередив увагу присутніх на необхідності у сприянні розбудови туристичних локацій міста, адже, як свідчить досвід зарубіжних країн надходження від туристичної діяльності можуть складати більше 10% у структурі формування валового регіонального продукту. Як зазначив Ректор, туризм є вагомим чинником соціально-економічного розвитку регіонів за рахунок надходжень від зростаючих туристичних потоків.

Проректорка з науково-педагогічної роботи з питань навчально-виховного процесу Тамара Марусик добре відмітила, що вдале географічне розташування, сприятливі кліматичні умови, наявність багатьох компонентів рекреаційних ресурсів, багатої історико-культурної спадщини, являються чинниками розвитку туристичного та природно-ресурсного потенціалу краю. Проте, в рамках інтегрованої концепції розвитку міста Чернівці до 2030 року виділено, що слабкими сторонами розвитку туризму в регіоні є відсутність інвестицій в розвиток галузі. Як наслідок, на обговорення було винесено питання пошуку шляхів залучення потенційних інвесторів.

Декан географічного факультету Мирослав Заячук поділився з присутніми доволі цікавим досвідом створенням та функціонування Регіональних Туристичних Центрів у місті Львові, Який зазначив, що  дані центри можуть виконувати роботи зі збору і систематизації статистичної та іншої інформації про результати туристично-екскурсійної діяльності на території міста, аналізувати ринки збуту послуг для розроблених інвестиційних проектів, контролювати якість туристсько-екскурсійних послуг, які надаються у місті. Безумовно, наукову спільноту цікавило питання можливості створення у місті Регіональних туристичних центрів з метою популяризації та мобільності надання туристичних послуг.

В імпульсних виступах та обговоренні питань взяли участь здобувачі освіти (Куделько Софія, Хникіна Марина, Павленчук Володимр, Максим Лупашку, Шеремета Ростислав, Лесюк Володимир), що навчаються на освітньо-професійних програмах: «Менеджмент туристичної індустрії», «Міжнародний туризм», «Регіональний розвиток та просторове планування», «Середня освіта (географія)», аспіранти та наукова спільнота кафедр економічної географії та екологічного менеджменту, кафедри географії та менеджменту туризму.

This entry was posted in Співпраця зі стейкхолдерами, Студентське життя. Bookmark the permalink.