Захист асистентської практики здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня ОПП “Менеджмент туристичної індустрії”

Невід’ємною складовою практичної підготовки магістрів ОПП "Менеджмент туристичної індустрії" (спеціальність 073 "Менеджмент") є асистентська практика, яка формує  у них здатність застосовувати  здобуті знання з основ педагогіки і психології у вищій школі, методики викладання фахових дисциплін в освітньому процесі.

Впродовж майже двох місяців (1.09.21-26.10.21) студенти-магістри проходили асистентську практику апробуючи себе у ролі викладача закладу вищої  освіти. Своїми враженнями, позитивними моментами та недоліками вони поділилися на захисті практики презентуючи присутнім звіти.

В умовах сьогодення (у зв’язку із посиленням карантинних вимог в умовах пандемії COVID-19),  перехід із очної форми навчання у он-лайн формат під час проходження практики став ще одним викликом для магістрів та змусив  змінити підходи до підготовки лекційних та практичних занять, дав поштовх для пошуку та застосування сучасних інтерактивних методів навчання,  можливість долучилися до низки он-лайн заходів (Тренінг "Skills та Hard виконання задач" та ін.). Під час проходження практики, цілком очевидною та зрозумілою стала  потреба систематично поновлювати свої знання, вести наукові дослідження та творчо застосовувати отримані знання в практичній діяльності та навчальному процесі .

Переконані, що отримані знання, професійні уміння і навички  будуть використані у подальшій викладацькій роботі та професійній діяльності.

This entry was posted in Без категорії. Bookmark the permalink.