Загальна інформація

Кафедра економічної географії та екологічного менеджменту забезпечує підготовку студентів за спеціальностями та освітніми програмами:

1. Спеціальність "Географія", освітня програми "Географія".
2. Спеціальність "Середня освіта", освітня програми "Середня освіта (Географія)".
3. Спеціальність "Менеджмент", освітня програма "Менеджмент туристичної індустрії".

Навчальну, наукову і методичну роботу на кафедрі проводять: професори В.П. Руденко, О.С.  Чубрей; доценти: В.Й. Бурка, В.Я. Вацеба, О.М. Данілова, К.П. Наконечний, В.Н. Підгірна, М.О. Ячнюк; асистенти: к.геогр.н. Т.В. Ємчук, к.геогр.н. Г.І. Єремія, к.геогр.н. М.Ю. Паламарюк, к.геогр.н. М.М. Цепенда, м.н.с. Є.О. Рибчук, зав. лаб. – О.Б. Шелест.
Аспірантами кафедри є К. Грек, Л. Баран, А. Лєбєдєва, В. Білоус.
Кафедра забезпечує викладання таких основних курсів, як: "Міжнародна економіка", "Організація туристичного бізнесу", "Регіональна економічна і соціальна географія", "Географія світового господарства", "Географія туристичних ресурсів", "Організація екскурсійної діяльності", "Технологія туристичної діяльності", "Менеджмент туристичних ресурсів" та ін.

Основні напрями наукових досліджень кафедри такі:

  • еколого-економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України;
  • розробка географічних основ раціонального природокористування;
  • географія водного, сільського, лісового господарства, будівельної індустрії, туризму;
  • історія розвитку географії в Україні.

Положення про кафедру економічної географії та екологічного менеджменту

Випускники-менеджери географічного факультету Чернівецького національного  університету імені Юрія Федьковича

План стратегічного розвитку кафедри економічної географії та екологічного менеджменту на 2022-2026 роки

Звіт завідувача кафедри економічної географії та екологічного менеджменту проф. Руденка В.П. про роботу кафедри за 2022 рік