Завершилось навчання за програмою неформальної освіти в рамках ОК “Менеджмент”

Здобувачі освіти 204 групи спеціальності 073 «Менеджмент» ОП «Менеджмент туристичної індустрії» першого (бакалаврського)  рівня вищої, успішно завершили навчання за програмою неформальної освіти в рамках освітньої  компоненти «Менеджмент». Навчання відбувалось через платформу масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus». Здобувачі вищої освіти мали можливість прослухати провідних спікерів, які розповідали про сучасні теорії менеджменту, особливості тайм-менеджменту в житті сучасного фахівця та роль лідерських якостей у професійному становленні.

За результатами навчання учасники  пройшли підсумкове тестування та отримали сертифікати.

This entry was posted in Неформальна освіта. Bookmark the permalink.