Видатні люди – вихідці з кафедри

Жупанський Ярослав Іванович

Закінчив географічний факультет Чернівецького університету в 1956 р.

Докторська дисертація: “Дослідження виробничо-територіальних комплексів картографічним методом (проблеми, методика, застосування)” (доктор географічних наук; економічна і соціальна географія). Академік АН вищої школи України, академік української екологічної АН, дійсний член наукового товариства ім. Тараса Шевченка.

Твори: Виробничо-територіальні комплекси та їх картографування (1975); Соціально-економічна картографія (1996, 1997); Історія географії в Україні (1997); Навчально-краєзнавчий атлас Чернівецької області (гол. ред.) (2000) та ін.

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. Завідувач кафедри географії і картографії України.

 

Мармуль Лариса Олександрівна – доктор економічних наук, професор, Відмінник освіти України, Заслужений працівник освіти України, завідувач кафедрою обліку і аудиту Херсонського державного аграрного університету. Народилася Лариса Олександрівна 17 травня 1961 року в родині службовців в с. Плиски Борзнянського району Чернігівської області. Батьки Лариси Олександрівни – Марія Михайлівна та Олександр Трохимович.

У 1978-1983 рр. навчалася в Чернівецькому державному університеті, який закінчила з відзнакою. З 1984 р. – інженер, а потім – аспірантка згаданого ВНЗ.

Мармуль Л.О. у 1987 р. захистила кандидатську дисертацію «Територіальна організація продовольчого комплексу та основні напрями її вдосконалення (на прикладі Чернівецької області)». У 1988-1991 рр. працювала старшим викладачем кафедри економіки та організації виробництва економічного факультету Чечено-Інгушського державного університету. У 1991-1995 рр. – доцент кафедри економічної географії Мелітопольського державного педагогічного інституту. У 1992-1993 рр. Стажувалась у відділі розміщення та розвитку АПК у Раді по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України.

У 1994 р. захистила у Раді по вивченнюпродуктивних сил України НАНУ докторську дисертацію «Підвищення ефективності розвитку і функціонування регіонального агропромислового комплексу в умовах формування ринкових відносин (на прикладі АПК південного регіону України)».

Лариса Олександрівна є ученицею відомого ученого-економіста географа,д.г.н., профессора Ігнатенка Миколи Григоровича. Микола Григорович відомий нетільки як організатор науки, надзвичайно обдарований вчений, який завжди мав нові та цінні наукові ідеї, автор підручників з економічної географії УРСР та Радянського Союзу, результативних наукових досліджень у галузі географії таекономіки хімічної та нафтохімічної промисловості, природно-ресурсного потенціалу території, агропромислового комплексу та його галузей.

Мармуль Л.О. з 1994 р. працює в ХДАУ, на посаді зав. Кафедри обліку і аудиту(1995 р.). З 2003 р. – проректор з міжнародних зв’язків. Наукова діяльність пов’язана з вирішенням важливих теоретичних і практичних проблем підвищення соціально-економічної та екологічної ефективності функціонування регіональних АПК, розвитку підприємництва, вдосконалення обліку, аудиту, фінансової звітності. Результати фундаментальних і прикладних досліджень впроваджені в практику діяльності Управлінь економіки, Головного управління агропромислового розвитку Херсонської облдержадміністрації, агропромислових підприємств Херсонщини.

Під науковим керівництвом профессора Мармуль Л.О. розроблені та впроваджені в навчальний процесс науково-методичні програми та контролюючі модулі з економіки та організації агробізнесу, розміщення продуктивних сил,обліку і аудиту. Професор Мармуль Л.О. є автором понад 300 публікацій.  Нею створено наукову школу, де безпосередньо під її керівництвом успішно захищено понад 50 кандидатських та докторських дисертації.

 

Клапчук Володимир Михайлович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи

Народився 7 січня 1964 р. у м. Караганда (Казахстан). Проживає в смт. Делятин Надвірнянського району Івано-Франківської області. У 1981 р. з золотою медаллю закінчив Делятинську СШ № 1, в 1986 р. – з відзнакою географічний факультет Чернівецького державного університету.

З 1986 по 2000 рр. працював у Карпатському національному природному парку (1986–1989 – інженер з охорони природи, 1989–1990 – молодший науковий співробітник, 1991–2002 – заступник директора з наукової роботи).

У 1990–1991 рр. – заступник голови виконкому Делятинської селищної ради. У 2003–2005 рр. перебував на посаді заступника голови, керівника апарату Надвірнянської районної державної адміністрації.

З 1 липня 2005 р. – у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника (2006–2010 – доцент кафедри екології та рекреації; 2010–2011 – професор кафедри екології та рекреації; з 2011 – завідувач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи).

У 1988–1992 рр. навчався у аспірантурі без відриву від виробництва в Інституті географії НАН України, де в 1994 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 11.00.04 – «геоморфологія та еволюційна географія» на тему «Етапи розвитку річкових долин басейну верхнього Пруту». У 2010 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю 07.00.01 – історія України в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституті народознавства НАН України на тему «Соціально-демографічні процеси та господарство Гуцульщини у другій половині XIX – першій третині XX ст.».

Приймав участь у понад 50 наукових і науково-практичних конференціях і семінарах.

У 1999 р. проходив стажування у США (штат Північна Кароліна) з питань природоохоронної та рекреаційної діяльності заповідних об’єктів. У 2012 р. стажувався у Ягеллонському університеті (м. Краків).

Є членом Науково-методичної комісії зі сфери обслуговування Міністерства освіти і науки України (з 2013 р.); членом Вченої ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (з січня 2013 р.), Вченої ради факультету туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (з 2005 р.), Науково-технічної ради Карпатського національного природного парку (з 1991 р.), Вченої ради Природного заповідника «Горгани» (з 1996 р.).

Неодноразово був членом спеціалізованих вчених ради з захисту кандидатських дисертацій з історії та етнології, мистецтвознавства.

На громадських засадах очолював Навчально-науковий центр туристично-краєзнавчих досліджень імені Миколи Шкрібляка, є головним редактором фахового журналу «Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму».

Вихованці В.М. Клапчука ставали переможцями Всеукраїнських конкурсів наукових робіт студентів та Всеукраїнських олімпіад з туризму.

Опублікував понад 360 наукових публікацій, в т.ч.: 24 одноосібні та колективні монографії; понад 60 навчально-методичних праць. Отримав 24 авторських свідоцтва.

Основні напрямки досліджень: Економічна історія Галичини; Курортне господарство Галичини; Оцінка рекреаційних ресурсів Івано-Франківської області.

Основні монографії:

 1. Клапчук В.М. Природні умови і ресурси Делятинщини та їх охорона. Яремча, 1995. 60 с.
 2. Клапчук М.М., Клапчук В.М. Історико-етнографічний нарис Делятинщини (від найдавніших часів до 1939 року). Делятин, 2000. 120 с.
 1. Клапчук В.М., Клапчук М.М. Делятинщина: історико-географічне дослідження. Делятин-Івано-Франківськ: Фоліант, 2007. 584 с.
 1. Клапчук В.М. Гуцульщина та гуцули: економіка і народні промисли (друга половина XIX – перша третина XX ст.): монографія / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Львів; Івано-Франківськ: Фоліант, 2009. 508 с.
 2. Клапчук В.М. Проців О.В. Лісове та мисливське господарство Галичини: монографія / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківське обласне управління лісового та мисливського господарства. Івано-Франківськ: Фоліант, 2011. 432 с.
 1. Клапчук В.М. Туризм і курортне господарство Галичини : монографія / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2012. 224 с.
 2. Клапчук В.М. Корисні копалини Галичини : видобування та переробка : монографія / ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. 508 с.
 3. Клапчук В.М. Сільське господарство Галичини : монографія / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ : Фоліант, 2015. 336 с.
 4. Клапчук В.М. Транспорт і зв’язок Галичини : монографія / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ : Фоліант, 2016. 672 с.
 5. Клапчук В.М. Михайло Клапчук. Український націоналіст і вчений (життєвий, політичний і науковий шлях) : до 100-річчя від Дня народження : монографія / ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Делятин-Івано-Франківськ : Фоліант, 2019. 641 с.

Місевич Корній Миколайович

Доктор географічних наук, професор. Народився 6 червня 1931 року в с. Шипинці Чернівецької області. Закінчив географічний факультет Чернівецького університету в 1961 році. З 1963 року в Інституті географії СО РАН – лаборант, аспірант, молодший науковий співробітник, учений секретар.

В 1968 році захистив кандидатську дисертацію “Типы расселения в связи с хозяйственной деятельности в Ханты-Мансийском округе”, в 1989 роцы – докторську дисертацію “Географические основы формирования системи расселения в районах хозяйственного освоения Сибири”. З 1992 року – зав. лабораторії географії населення Інституту географії та професор Іркутського держуніверситету.

 

Писаренко Світлана Марківна

Народилася 24 грудня 1937 року ум. Гомелі (Республіка Білорусь). У 1961 році закінчила Чернівецький державний університет, географічний факультет з відзнакою.

У 1990 році захистила докторську дисертацію (доктор географічних наук) на тему “Трудові ресурси і територіальна структура сусрільно-територіального комплексу (економіко-географічні аспекти дослідження)” у Відділенні географії Інституту геофізики НАН України.

Вчене звання професора отримала у 1994 році зі спеціальності “Розміщення продуктивних сил, економіка районів України”.

 

Хомра Олександр Улянович (1946 – 2006 рр.) В 1970 році закінчив географічний факультет Чернівецького державного університету. В 1975 році захистив кандидатську дисертацію (кандидат економічних наук), а в 1991 році – докторську дисертацію та отримав учену ступінь доктора географічних наук.

Автор майже 300 наукових праць, в тому числі дві книги та 14 колективних монографій, багато статтей, опублікованих в наукових виданнях України,Росії, Казахстану, Польщі, Болгарії, Німеччини.

 

Краснопольський Олексій Васильович

В 1993-1995 рр. видав у Санкт-Петербурзі бібліографічний науковий довідник “Отечествинные географы”. В 1996 році Краснопольському О.В. за цю працю було присуджено золоту медаль імені Ф.П. Літке, в 1999 р. – нагороджено Почесною грамотою Президії Російського географічного товариства за великі заслуги перед географією і Географічним товариством. У цьому ж році О.В. Краснопольського запрошено на роботу у Волинський державний університет імені Лесі Українки, де в 1999 – 2002 рр. він завідувач кафедри фізичної географії. Наукові успіхи в Україні відзначені значком “Відмінник освіти України” (2001) та Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України. Був автором понад 150 наукових праць із географії населення, демографії, економіки, історії географічної науки, в тому числі більше 10 книг. Серед них “Население и трудовые ресурсы Донбасса” (1977, у співавторстві); “Отечественные географы” в трьох томах (1993-1995); “География республики Адыгея” (1995, 2001); “Научный потенциал географической науки”; “Россия. Развитие географии на Кавказе” (1999); “Труженики науки Адыгеи” (2001)

 

Романюк Михайло Дмитрович

Романюк Михайло Дмитрович. Методологія і практика регулювання міграційного руху населення за умов перехідної економіки: Дис… д-ра екон. наук: 08.09.01 / НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України. -К., 1999. – 436 арк. – Бібліогр.: арк. 406-431.

 

Джаман Михайло Олексійович народився у серпні 1953 року в сім’ї сільських учителів на Прикарпатті ( с. Бучачки Івано-Франківської області ). Після закінчення середньої школи на „відмінно”, вступив до Чернівецького державного університету, який закінчив у 1975 році зі спеціальності економіко-географ.

Трудову діяльність розпочав учителем географії на житомирському Поліссі за направленням Міністерства народної освіти України. Там же був обраний звільненим секретарем парторганізації хмелерадгоспу „Прогрес”.

Після повернення на Прикарпаття був направлений у 1981 році на службу в органи МВС України. У січні 1985 р. переведений на Крайню Північ (м. Норильськ), де відпрацював 11 років. Одночасно займався дослідженням сільського і промислового господарства Єнісейської півночі і усього Заполяр’я колишнього Радянського Союзу. Розробив методику економічної оцінки оленячих пасовищ, і в 1993 році успішно захистив кандидатську дисертацію у Науково-дослідному інституті сільського господарства нечорноземної зони РФ у Пушкіні – Санкт-Петербурзі. З 1995 по 2005 роки Михайло Олексійович проживав у Санкт-Петербурзі і працював у провідних вищих навчальних закладах Росії.

У вересні 2005 року повернувся в Україну на постійне проживання. Є науковим керівником декількох аспірантів, які працюють над кандидатськими дисертаціями з географії та економіки. Перший пошукач в Україні захистився у березні 2008 р. Джаман М.О. є автором біля сотні (96) наукових праць з економіки та управління національним господарством, в т. ч. 12 монографій і 3-х навчальних посібників. В даний час у співавторстві готуються до випуску ще 3 монографії з питань етногеографічних аспектів розвитку глобалізації і регіоналізації в сучасному світі, стратегії розвитку міжнародної кооперації і організації управління та умов оплати праці

 

Джаман Василь Олексійович

Закінчив географічний факультет Чернівецького університету в 1982 році.

Докторська дисертація: «Регіональні системи розселення демографічний аналіз (на прикладі Західного регіону України)». Спеціальність: 11.00.02 «Економічна та соціальна географія» (Київ, 2004 р.).

Основні праці: 1. Регіональні системи розселення: демогеографічні аспекти. Монографія (2003); 2. Національна структура населення етноконтактних зон. Монографія (2009, у співавторстві з І. Костащуком); 3. Big Towns: Territorial-Functional Organization and Strategy of Development (the Case of Chernovtsi). Монографія (2015, у співавторстві з П. Колядинським); 4. Етногеографія Західноукраїнського регіону. Монографія (2020, у співавторстві з П. Мручковським, Я. Джаманом).

Основні напрямки викладацької та науково-дослідної діяльності: територіальні особливості демографічних процесів і демографічної ситуації в Україні, географія міграцій населення, формування і територіальна організація систем розселення, регіональні проблеми етногеографії етноконтактних зон. Автор понад 200 наукових праць.

Працює: професор кафедри географії України та регіоналістики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

 

Жук Микола Васильович

Народився 30 січня 1961 року в придністровському селі Михалкове Сокирянського району Чернівецької області (Україна).

Закінчив Михалківську середню школу, географічний (1985) і економічний (1988) факультети Чернівецького державного університету, де з 1987 року працював на викладацькій роботі.

Від 2002 року — 1-й заступник керівника головного управління організаційно-кадрової політики та взаємодії з регіонами Адміністрації Президента України.

У листопаді 2011 року в зв’язку з реорганізацією (шляхом злиття) Державної академії житлово-комунального господарства та Української академії бізнесу та підприємництва призначений в. о. ректора Державного вищого навчального закладу «Київський університет управління та підприємництва».

Наукові напрямки

Спеціальність за освітою: географія, планування промисловості. Наукові дослідження: розміщення продуктивних сил і регіональна економіка, економічна географія.

У 2003 році захистив докторську дисертацію за темою «Економічні механізми розвитку експортного потенціалу регіону». У 2004 році присвоєно звання професора на кафедрі географії та мененджменту туризму. Микола Васильович Жук — член-кореспондент Академії економічних наук України, член експертної ради Департаменту атестації кадрів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Опублікував понад 70 науково-навчальних робіт, з них -підручники та посібники:

 • Комерційна географія України (1996).
 • Комерційні відносини України (2000).
 • Комерційні відносини України: розвиток експортного потенціалу (2004).
 • Комерційні відносини України: організація зовнішньої торгівлі (2004).
 • Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів України (2004).
 • Міжнародні стратегії економічного розвитку (2006).
 • Регіональна економіка (2008).

 

Масловська Людмила Цезарівна

Народилася на Буковині. Закінчила з відзнакою Чернівецьке педагогічне училище у 1970 році. 1975 року закінчила географічний факультет Чернівецького державного університету. З 1975 р. по 1982 р. працювала на кафедрі економічної географії Чернівецького державного університету. У рідному університеті закінчила аспірантуру (заочно) та у 1981 році успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Водохозяйственный комплекс Советских Карпат (экономико-географический анализ)» у Інституті геофізики АН УРСР.
З 1982 року працювала у Вінницькому державному педагогічному інституті на посадах доцента, завідувача кафедри економічної і соціальної географії.
У 2000—2006 р.р. — завідувач кафедри зовнішньоекономічної діяльності Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. 2004 року захистила докторську дисертацію на тему «Сталий розвиток продуктивних сил регіонів: теорія, методологія, практика» у Раді з вивчення продуктивних сил України НАНУ.
З 2007 року працює професором кафедри менеджменту організацій і адміністрування Житомирського національного агроекологічного університету.

Громадська діяльність

Людмила Масловська — член спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських і докторських дисертацій при Житомирському національному агроекологічному університеті (2008—2016 р.р.).
Член робочих груп з розроблення програм економічного і соціального розвитку Вінницької (2003—2006 р.р.) та Житомирської областей (2008—2016 р.р.)
Член редколегії Наукового вісника Житомирського національного агроекологічного університету. Серія: Економічні науки.

Науковий доробок

У науковому доробку Людмили Масловської понад 200 наукових праць, з них монографія, підручник для вузів з грифом МОН України, 4 навчальних посібники. Напрями наукової діяльності — сталий регіональний розвиток і регіональний менеджмент, антикризовий менеджмент і маркетинг підприємств.
Масловська Л. Ц. є визнаним професіоналом з 40-річним досвідом науково-дослідницької, управлінської і педагогічної діяльності. Підготувала 5 кандидатів економічних наук.
Основні наукові праці:

 1. Сталий розвиток продуктивних сил регіонів: теорія, методологія, практика: Монографія К.: КНТЕУ, 2003. — 356 с.
 2. Менеджмент організацій: Підручник.- К.:Кондор-Видавництво, 2014. — 369 с. (у співав.)
 3. Масловська Л. Ц. Сталий розвиток суспільства: навч. посіб. — К.: ТОВ «Компанія ВАІТЕ», 2007. — 385 с.(у співав.).
 4. Водохозяйственный комплекс Советских Карпат: учебное пособие. Черновцы: ЧГУ, 1982.
 5. L. Maslovska. Agricultural Bioenergetics of Ukraine: Potential, Guidelines, and Development Discrepancies / L. Maslovska A., Zelinska. — Green Economics & Food, Farming, and Agriculture. Part 9: Renewable Energy and Climate Change, Oxford: Green Economics Institute, 2014

Детальний перелік наукових публікацій Масловської Л. Ц. можна переглянути на авторській сторінці у Google Scholar.

 

Сухий Петро Олексійович 

Закінчив географічний факультет Чернівецького державного університету в 1986 році.

Докторська дисертація: «Формування та розвиток агропромислового комплексу Західноукраїнського регіону (суспільно-географічний аналіз)». Доктор географічних наук. Спеціальність: 11.00.02 «Економічна та соціальна географія» (Київ, 2009р.).

Основні праці: Монографії: 1. Агропродовольчий комплекс Західноукраїнського регіону (2008); 2. Морфометричний аналіз та оцінка антропогенного навантаження басейну річки Сірет (2020); 3. Земельні ресурси Українського Передкарпаття (2021). Підручники: 1. Соціально-економічна картографія (1997); 2. Географія рідного краю (2002); 3. Агробізнес та земельні ресурси: словник-довідник (2018). Навч. посіб.: 1. Територіальне проектування та районне планування (2014); 2. Електронні геодезичні прилади та GPS технології (2015); 3. Інформаційні технології у менеджменті землеустрою (2015); 4. Супутникова геодезія (2020).

Наукові дослідження присвячені: питанням в галузях тематичної картографії, економічної географії, землеустрою та управління територіями, геодезії та GPS технології, організації та прогнозуванню агробізнесу.

Працює: професор, завідувач кафедри геодезії, картографії та управління територіями Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

 

Соловей Тетяна Василівна

Закінчила географічний факультет Чернівецького державного університету в 2000 році.

Докторська дисертація: «Закономірності формування та гідролого-гідрохімічний режим боліт постгляціальних територій України та Польщі.» Спеціальність: 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.

Основні праці:1. MarynaNakonechna, KonstantynNakonechny, TetianaSoloveySkladchemicznyijakoscwodwkrasowej zlewnirzecznej (naprzykladzieaglomeracjiPrut-Dniestrzanskiej) / M.Nakonechna, K. Nakonechny, T. Solovey // Monografiekomitetugospodarkiwodnejpolskiejakameiinauk. Warszawa, 2016. – P.265-277. 2. Соловей Т. Пространственный анализ с использованием инструментария геоинформационных систем / Т. Соловей. – Фаленты. – Польша.2012. – 95 с. 3. Соловей Т.В. Особливості формування і гідролого-гідрохімічний режим боліт в умовах постгляціальних територій України і Польщі / Т.В. Соловей. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 352 с. 4. Соловей Т., Юзвяк К. Охорона грунтів і вод та протидія деградації їх якості: Монографія. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський В.С., 2009.– 104 с. 5. Крогулець Е., Соловей Т. Вибрані аспекти прикладної гідрогеології. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський В.С., 2008. – Том І. – 92 с. 6. Dembek W. Wspolczesne naryedyia identyfikacji i ochrony mokrade i muraw w krajobrazie rolniczym / W. Dembek, T. Solovey, A. Gutkowska et al. – Falenty: Wydawnictwo ITP. 2011 – 129 s. 

Доктор географічних наук, науковий експерт в Комітеті геологічних наук Інституту Геології Польської АН.

Тематика наукових досліджень – оцінка впливу гідрологічних чинників на гідрохімічний режим річок і боліт; оцінка якості поверхневих і підземних вод; дослідження антропогенної трансформації хімічного складу вод суходолу.

 

Король Олександр Дмитрович

Закінчив географічний факультет Чернівецького державного університету в 1995р.

Докторська дисертація: “Міжнародні туристичні потоки: суспільно-географічні аспекти формування та геопросторовий розподіл” за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія (Львів, 2020 р.)

Твори: 1. Король О.Д. Міжнародні туристичні потоки: суспільно географічні аспекти формування та геопросторовий розподіл: монографія. – Чернівці: ЧНУ ім. Ю.Федьковича, 2018. – 512 с.; 2. Korol O., Skutar T. Theoretical Approaches in the Research of Inbound Tourism: the Case of Bulgaria. GeoJournal of Tourism and Geosites, Vol 26, №3. – Oradea, 2019. – P.887-904; 3. Korol O., Krul V. Classification of Countries of Destination by Gross and Relative Values of International (Inbound) Tourism and its Factors // Prace Komisji Geografii Przemyslu Polskiego Towarzystwa Geograficznego: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Vol 34,  №3. – Krakow, 2020. – C.130-149.

Завідувач кафедри географії та менеджменту туризму Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.

 

Чубрей Олександра Степанівна

Закінчила географічний факультет Чернівецького державного університету в 1996 році.

Докторська дисертація: «Система підготовки майбутніх учителів географії до професійної діяльності на засадах компетентнісного підходу». Спеціальність: 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» (2020р.).

Основні праці: 1. Економічна та соціальна географія світу: навч. посіб. 2. Соціально-економічна статистика: тестові завдання (у співавторстві) (2011); 3. Основи суспільної географії : курс лекцій (у співавторстві) (2013); 4. Менеджмент природоохоронної діяльності: у 3-х част.: підручник (2014); 5. Соціально-виховна робота майбутнього вчителя географії в сучасній школі: навч.-метод. посібник (2018); 6. Менеджмент туристичної індустрії: підручник у 3-х частинах (у співавторстві) (2019); 7. Теоретичні аспекти професійної підготовки майбутніх вчителів географії в сучасних умовах: навч.-метод. посіб. (2019); 8. Система підготовки майбутніх учителів географії до професійної діяльності на засадах компетентнісного підходу: монографія. (2020).

Наукові дослідження у галузі підготовки майбутніх учителів, суспільної географії, менеджменту туристичної індустрії, історії географічної науки.

Є автором понад 100 наукових публікацій та науково-методичних посібників.

Працює: доцент кафедри економічної географії та екологічного менеджменту Чернівецького національного університету