Вибір індивідуальної освітньої траєкторії магістрами-менеджерами туристичної індустрії

З метою формування індивідуальної освітньої траєкторії відбулася зустріч гаранта ОПП «Менеджмент туристичної індустрії» другого (магістерського) рівня вищої освіти д.геогр.н., доц. Бучко Ж.І., члена проєктної групи к.с.-г.н., доц. Данілової О.М. зі здобувачами освітньої програми 2023 року вступу. Під час зустрічі студентів було ознайомлено із «Положенням про порядок реалізації студентами ЧНУ права на вільний вибір навчальних дисциплін», процедурою вибору, оприлюдненими на сайті кафедри, факультету силабусими  вибіркових  навчальних дисциплін і запропоновано сформувати заяви на вивчення вибіркових ОК запропонованих до вибору у 10 семестрі.

Також було акцентовано увагу  на необхідності ознайомлення із науковими напрацюваннями викладачів випускової кафедри для вибору подальшої науково-дослідницького діяльності.

 

This entry was posted in Без категорії. Bookmark the permalink.