Бакалавр

ПЕРЕЛІК РОБОЧИХ ПРОГРАМ
ОПП “Менеджмент туристичної індустрії”
спеціальності 073 “Менеджмент”
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

2022-2023 н.р.

Обов’язкові компоненти ОПП

Адміністративний менеджмент у туризмі
Актуальні питання історії та культури України
Вища математика
ГІС-технології у менеджменті
Гроші і кредит
Державне та регіональне управління
Економічна теорія
Економічний аналіз
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств
Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)
Комунікаційний менеджмент
Логістика
Маркетинг
Менеджмент
Мікроекономіка
Облік і аудит в туристичній діяльності
Операційний менеджмент
Оптимізаційні методи і моделі
Організаційні структури управління в туристичній діяльності
Регіональна економіка
Професійна іноземна мова
Статистика
Стратегічне управління
Технологія туристичної діяльності
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Управління інноваціями
Управління персоналом
Філософія

 

2021-2022 н.р.

Обов'язкові компоненти ОП

Комунікаційний менеджмент
Маркетинг
Міжнародна економіка
Менеджмент туристичних ресурсів
Облік і аудит в туристичної діяльності
Регіональна економіка
Стратегія розвитку національної та регіонального туризму
Управління інноваціями
Управління персоналом

Вибіркові компоненти ОП

Економічна і соціальна екологія
Менеджмент подієвого туризму
Організація екскурсійної діяльності
Техніка і технологія природоохоронної галузі
Планування туристичної діяльності підприємства