Акредитація

Відомості про самооцінювання освітньої програми 2509 Географія (рівень вищої освіти - бакалавр, спеціальність - 014 Середня освіта)